93 814 95 96  |  93 814 95 94 nadal@nadalcoleccio.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT DELS SERVEIS A NADAL COL·LECCIÓ S.L.

 1. Introducció i definicions
 2. Compliment de la normativa vigent
 3. Responsable del fitxer
 4. Finalitat del tractament de les dades personals dels Usuaris
 5. Tipus de dades recollides a través dels Serveis de NADAL COL • LECCIÓ S.L.,
 6. Dades compartits amb tercers
 7. Drets dels Usuaris
 8. Termini de Conservació de les dades
 9. Legitimació per al tractament de les dades

 

1. Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis de NADAL COL·LECCIÓ S.L., vostè podrà gaudir d’aquests Serveis.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat de NADAL COL·LECCIÓ S.L. com Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i / o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, programes, apps, botigues, llocs web de “comerç electrònic”, vídeo sota demanda o similars (en endavant, “Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.“) que NADAL COL·LECCIÓ S.L. posa a disposició dels Usuaris a Internet.

Per el correcte enteniment d’aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., es realitzen les següents definicions:

L’Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i / o utilitzi qualsevol dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se.

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula, l’Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., reflectides en el present document.

Els Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l’accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

 • La Política de Privacitat dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. són d’aplicació a:
  La navegació com Usuari que es realitzi sobre qualsevol pàgina web propietat de NADAL COL·LECCIÓ S.L. L’accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei de NADAL COL·LECCIÓ S.L.
 • La navegació que es pugui realitzar des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l’accés als continguts o els Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., com ordinadors, televisió digital, ‘Smart Tv es, PDA, Tauletes, iPad’, ‘iPhone’, telèfons mòbils, ‘Smartphones’, subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d’accés als continguts posats a disposició a internet.
 • La navegació i l’ús dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. que es realitzi des de qualsevol part del món, tant si es tracta de Serveis ubicats al país d’accés o ubicats en un altre país.

2. Compliment de la normativa vigent

NADAL COL·LECCIÓ S.L.està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

Per tant, NADAL COL·LECCIÓ S.L. garanteix en tot moment l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

3. Responsable del fitxer

Les dades personals recollides a través dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., seran incorporades un fitxer responsabilitat de NADAL COL·LECCIÓ S.L. situada a C / Urgell, 3 – 08800 – Vilanova i la Geltrú – BARCELONA; i amb el CIF B63576706.

Com Responsable del tractament de les dades personals NADAL COL·LECCIÓ S.L.. informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD)

4. Finalitats del tractament de les dades personals dels Usuaris

Les dades facilitades per l’Usuari dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. són utilitzades amb diversos fins que s’enumeren a continuació:

 • Facilitar un servei personalitzat per a l’Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com les seves preferències i gustos.
 • Definir tipologies, segmentacions i perfils d’usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i / o continguts oferts als Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.,mitjançant l’anàlisi de la utilització dels Serveis pels Usuaris.
 • Mostra informació comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l’ús dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. per part de l’Usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels Sectors, amb els NADAL COL·LECCIÓ S.L. arribi a acords. Dit perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des que utilitza els serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.; però, sempre se li demanarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.
 • •Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
 • •Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.

5. Tipus de dades recollides a través dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.

NADAL COL·LECCIÓ S.L. recollirà dades de l’Usuari a través de l’ús dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. Aquestes dades estaran vinculats principalment a l’adreça IP des de la qual s’accedeix als Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. o a un codi d’usuari assignat de forma unilateral per NADAL COL·LECCIÓ S.L.. Aquestes dades podran ser considerats com a dades personals en la mesura que permetin identificar-los o fer-li identificable.

D’aquesta manera, NADAL COL·LECCIÓ S.L. podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

 • Dades d’ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l’ús de les nostres pàgines, de control de l’accés a serveis de tercers a través de Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. I de millorar el coneixement sobre els interessos de l’Usuari, es recolliran dades d’ús i navegació relatius sobre què Servei utilitza l’Usuari, com l’utilitza, quan, quin tipus d’Usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.
 • Interessos i el perfil de l’Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., així com informació sobre el dispositiu d’accés, el model d’equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió, dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s’explica a la POLÍTICA dE COOKIES), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l’Usuari, així com realitzar estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d’aquests estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. implica l’acceptació expressa i sense reserves de la POLÍTICA DE COOKIES.
 • Els Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L.. també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d’un servei NADAL COL·LECCIÓ S.L.

6. Dades compartits amb tercers

NADAL COL·LECCIÓ S.L. no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.

Per al mesurament de l’ús dels Serveis, NADAL COL·LECCIÓ S.L. utilitza proveïdors externs que utilitzen Galetes per realitzar estudis analítics de l’ús dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L. L’Usuari podrà consultar la POLÍTICA DE COOKIES en tot moment.

7. Drets dels usuaris

L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a NADAL COL·LECCIÓ S.L., a través de correu postal al domicili de NADAL COL·LECCIÓ S.L., acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada de la seva DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l’usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L., que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

L’Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

8. Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l’Usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d’Usuari dels Serveis NADAL COL·LECCIÓ S.L..; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

En cas d’exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejats i conservats de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

9. Legitimació per al tractament de les dades

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l’interès legítim de NADAL COL·LECCIÓ S.L.